خدمات

موفقیت برای همه مشتریان

از استقرار و راه‌اندازی مجموعه نرم‌افزاری در سازمان، تجربیاتی کسب نموده‌ایم که موفقیت سازمان شما را در تحول به کمک مجموعه نرم‌افزاری اوژن تضمین می‌کند.

 • مشاوره
  • آشنایی کامل با خدمات و توانایی‌های چرتگه سازان داده آذربایجان
  • آگاهی از ویژگی‌های محصولات چرتگه سازان داده آذربایجان در جهت بهبود فعالیت سازمان
  • آگاهی از خدمات قابل ارائه در قبال تهیه و استقرار محصولات چرتگه سازان داده آذربایجان
  • آگاهی از میزان هزینه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای استقرار نرم‌افزار و به‌دست آوردن اوژن مالی
 • استقرار
  • آگاهی از نیازمندی‌های مختلف جهت استقرار سیستم
  • به‌دست آوردن برنامه مدون برای استقرار سیستم
  • شناسایی فرآیندهای کاری در سازمان و انطباق آن با سیستم
  • پیاده‌سازی نیازهای سفارشی‌سازی برای سازمان
 • آموزش
  • آموزش متناسب با نیاز کاربران
  • اطمینان از تسلط کامل کاربران بر مباحث آموزش داده شده
  • بازآموزی کاربران به درخواست سازمان یا به پیشنهاد چرتگه سازان داده آذربایجان
  • ارائه بسته آموزش الکترونیک بر روی دیسک‌ یا مبتنی بر وب
  • دریافت گواهی‌نامه‌های معتبر توسط کاربران و ارتقاء سطح شغلی آنها
 • نگهداری
  • دریافت خطاهای احتمالی
  • دریافت پیشنهادات، اولیت‌بندی و پیاده‌سازی آنها در سیستم
  • حضور دوره‌ای در محل سازمان و بازبینی کیفیت استفاده از محصولات