مشتریان

اتمام نصب و راه اندازی سامانه تحت وب و هوشمند مدیریت عملکرد سازمانی و پرسنلی در سازمانها و شرکت های با بیش از 1000 نفر کاربر