صفحه اصلی
  • آغاز نصب و راه اندازی سامانه هوشمند کرسی های آزاداندیشی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور
  • اتمام نصب و راه اندازی سامانه تحت وب و هوشمند مدیریت عملکرد سازمانی و پرسنلی در سازمانها و شرکت های با بیش از 1000 نفر کاربر
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اولین نرم افزار مدیریت عملکرد براساس مدل مایکل آرمسترانگ

مدیریت عملکرد در واقع راهبردی در مورد موضوعات گسترده پیرامون کسب کار می باشدهدایت سازمان بدون توجه به عملکرد همانند هدایت کشتی بدون توجه به ابزار ناوبری است. لذا برای هدایت مناسب سازمان ابتدا بایستی بدانیم عملکرد چیست ؟ چگونه می توانیم عملکرد ر